Kup Xultophy na utratę wagi

Xultophy

 •   Kupuj leki online
 •   Uzyskaj receptę lekarską potwierdzoną przez lekarzy
 •   Zyskaj 24-godzinną dostawę do domu

Xultophy (insulina degludec + liraglutyd) – co to jest?

Do kategorii leków hipoglikemizujących należy lek Xultophy, który oparty jest na połączeniu insulina degludec + liraglutyd. Zanim kupisz Xultophy online w Polsce, przeczytaj poniższe.

W jakim celu stosuje się Xultophy i dlaczego?

Jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych, buy Xultophy bez recepty w Polsce jest zalecany w leczeniu osób z cukrzycą typu 2, które nie były odpowiednio zarządzane w celu poprawy kontroli glikemii. dla wyników badań klinicznych dotyczących mieszanek, ich wpływu na kontrolę glikemii i badanych populacji

*Xultophy będzie wkrótce dostępny w naszej aptece partnerskiej, a tymczasem istnieje równie skuteczny zamiennik.

Wskazania: dawkowanie, drogi podania i instrukcja stosowania Xultophy

Dawkowanie

Lek Xultophy podaje się podskórnie raz na dobę. Lek Xultophy może być podawany o każdej porze dnia, ale zaleca się, aby podawać go rutynowo każdego dnia.

Dawkowanie leku Xultophy powinno być dobrane do specyficznych potrzeb każdego pacjenta. Zaleca się dostosowanie dawki w zależności od stężenia glukozy we krwi na czczo, aby uzyskać jak najlepszą kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci mogą wymagać dostosowania dawki, jeśli podejmują bardziej wytężoną aktywność fizyczną, zmieniają swoją zwykłą dietę lub mają współistniejące schorzenia.

Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien ją natychmiast wstrzyknąć, a następnie powrócić do zwykłego, codziennego schematu podawania pojedynczych dawek. Odstęp pomiędzy wstrzyknięciami powinien zawsze wynosić. co najmniej 8 godzin. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jest możliwe podanie leku o tej samej porze dnia.

Lek Xultophy jest dozowany w jednostkach. Jedna jednostka insuliny degludec plus 0,036 mg liraglutydu to dawka jednostkowa. Prefabrykowany pen posiada zakres od 1 do 50 dawek jednostkowych, które można wstrzyknąć za jednym razem, każda w osobnym wstrzyknięciu. Dawki 50 jednostek leku Xultophy to maksymalna dawka dobowa (50 jednostek insuliny degludec i 1,8 mg liraglutydu). O liczbie dawek jednostkowych informuje licznik dawek na piórze.

Ponadto, w przypadku doustnych leków hipoglikemizujących

Dawki 10 jednostek to pierwsze zalecane dawki leku Xultophy (10 jednostek insuliny degludec i 0,36 mg liraglutydu).

Może być konieczne uzupełnienie obecnego doustnego leczenia przeciwcukrzycowego o lek Xultophy. Po wprowadzeniu Xultophy do terapii sulfanilomocznikiem, należy wziąć pod uwagę zmniejszenie dawki sulfanilurea.

Jaka jest cena Xultophy w Polsce?

 • Za 1 pen Xultophy cena wynosi: 637,83 zł
 • Za 2 pióra od Xultophy cena wynosi: 1112,51 zł
 • Za 3 pióra od Xultophy cena wynosi: 1586,30 zł
 • Za 4 pióra od Xultophy cena wynosi: 2064,55 zł
 • Za 5 piór od Xultophy cena wynosi: 2532,98 zł ( oszczędzasz 890 zł )
Przejście na agonistów receptora GLP-1

Przed zakupem leku Xultophy w Polsce bez recepty należy przerwać leczenie agonistą receptora GLP-1. Sugerowana dawka początkowa produktu Xultophy dla osób przechodzących z jednego agonisty GLP-1 na innego wynosi 16 dawek jednostkowych (16 jednostek insuliny degludec i 0,6 mg liraglutydu). Nie należy stosować więcej niż sugerowana dawka początkowa.

Przedłużone działanie należy wziąć pod uwagę podczas przechodzenia z długo działających agonistów receptora GLP-1 (np. dawkowanie raz w tygodniu).

Gdy planowane jest podanie kolejnej dawki długo działającego agonisty receptora GLP-1, należy rozpocząć leczenie produktem Xultophy. Zaleca się ciągłe monitorowanie poziomu glukozy we krwi podczas transferu i w tygodniach następujących po nim.

Przenoszenie insuliny podstawowej

Zanim zaczniesz kupować Xultophy bez recepty w Polsce, należy odstawić insulinę bazową. Sugerowana dawka początkowa produktu Xultophy w przypadku przeniesienia z terapii insuliną bazalną to 16 jednostek insuliny degludec i 0,6 mg liraglutydu. Nie należy przyjmować więcej niż zalecana dawka początkowa. Zaleca się stałe monitorowanie poziomu glukozy we krwi podczas transferu i przez kilka tygodni po nim.

Specjalne populacje

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

U osób w podeszłym wieku można stosować lek Xultophy. Wymagane jest zwiększone monitorowanie stężenia glukozy we krwi, a dawka dla każdego pacjenta powinna być odpowiednio dostosowana.

Pogorszenie funkcji nerek

Pacjenci z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek powinni buy Xultophy in poland online ze zwiększonym monitorowaniem stężenia glukozy we krwi i indywidualnym dostosowaniem dawki. U osób ze schyłkową chorobą nerek, Produkt Xultophy nie jest zalecany do stosowania u pacjentów ze schyłkową chorobą nerek.

Pogorszenie funkcji wątroby

Pacjenci z łagodnymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby mogą kupić Xultophy w Polsce. Konieczne jest zwiększone monitorowanie stężenia glukozy we krwi i odpowiednie dostosowanie dawki u każdego pacjenta. Produkt Xultophy nie powinien być stosowany przez pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ zawiera liraglutyd.

Pacjenci pediatryczni

Nie ma dowodów na to, że lek Xultophy powinien być stosowany specjalnie u dzieci.

Strategia administracyjna

 • Lek Xultophy należy stosować wyłącznie podskórnie. Nie zaleca się dożylnego i domięśniowego podawania leku Xultophy.
 • Do podawania leku Xultophy stosuje się wstrzyknięcia podskórne w udo, ramię lub brzuch. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia lipodystrofii, należy zawsze zmieniać miejsce wstrzyknięcia w tym samym obszarze.
 • Wstępnie napełnionego wkładu do pióra nie należy wciągać do strzykawki w celu podania leku Xultophy.
 • Pacjentom należy doradzić, aby za każdym razem używali nowej igły. Ponowne użycie igły pena insulinowego zwiększa ryzyko zablokowania igły, co może skutkować podaniem zbyt małej lub zbyt dużej dawki. Pacjenci powinni przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania podanych w ulotce dołączonej do opakowania w przypadku zablokowania igieł.

Kiedy nie kupować Xultophy online w Polsce: przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jeden lub oba składniki aktywne, a także na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Czy można stosować Xultophy w okresie karmienia piersią lub ciąży?

Ciąża

Nie ma badań klinicznych dotyczących stosowania produktu Xultophy, insuliny degludec lub liraglutydu u kobiet w ciąży. Leczenie produktem Xultophy należy przerwać, jeśli pacjentka chce zajść w ciążę lub jeśli ciąża wystąpi.

Badania reprodukcji zwierząt z zastosowaniem insuliny degludec nie wykazały różnic między insuliną degludec a insuliną ludzką pod względem teratogenności lub embriotoksyczności. Toksyczność liraglutydu w badaniach nad reprodukcją zwierząt była oczywista. Zagrożony może być człowiek, ale tego nie wiadomo.

Karmienie piersią

Nie ma dostępnych badań klinicznych dotyczących stosowania produktu Xultophy w okresie laktacji. Nie wiadomo, czy liraglutyd lub insulina degludec są wydzielane do mleka matki. Ponieważ nie zostało to przetestowane, Leku Xultophy nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią.

Stężenie insuliny degludec wydzielanej do mleka u szczurów było mniejsze niż w osoczu. Liraglutyd i podobne strukturalnie metabolity nie były w znaczący sposób przenoszone do mleka w doświadczeniach na zwierzętach. Zmniejszenie wzrostu noworodków u szczurów związane z leczeniem liraglutydem obserwowano w badaniach nieklinicznych.

Płodność

Nie ma badań klinicznych dotyczących wpływu leku Xultophy na płodność.

Badania reprodukcji zwierząt z insuliną degludec nie wykazały niekorzystnego wpływu na płodność. Badania na zwierzętach z zastosowaniem liraglutydu nie wykazały niekorzystnego wpływu na płodność, poza umiarkowanym zmniejszeniem liczby przeszczepów.