Xenical tabletki na odchudzanie

Xenical

 •   Kupuj leki online
 •   Uzyskaj receptę lekarską potwierdzoną przez lekarzy
 •   Zyskaj 24-godzinną dostawę do domu

Xenical jest lekiem na receptę (klasa C) składającym się z 84 kapsułek twardych na bazie orlistatu i jest stosowany w leczeniu otyłości. Jeśli chcesz wiedzieć więcej przed zakupem Xenical w Polsce bez recepty, czytaj dalej.

W jakim celu stosuje się Xenical?

W leczeniu osób otyłych ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) wynoszącym 30 kg/m2 lub więcej lub pacjentów z nadwagą z towarzyszącymi czynnikami ryzyka, buy Xenical w Polsce bez recepty jest zalecany w połączeniu z umiarkowanie zredukowaną kalorycznością diety.

Jeśli pacjent nie stracił co najmniej 5% masy ciała zarejestrowanej na początku leczenia po 12 tygodniach, orlistat należy odstawić.

DAWKOWANIE I PODAWANIE

Xenical: jak się go używa? dawkowanie i zastosowanie

Dorośli

Jedna kapsułka 120 mg orlistat podjęte z wodą tuż przed, podczas lub do jednej godziny po każdym głównym posiłku jest sugerowana dawka. Należy unikać przyjmowania orlistatu, jeśli posiłek został pominięty lub nie zawiera tłuszczu.

Pacjent powinien stosować dość niskokaloryczną, zbilansowaną pod względem odżywczym dietę zawierającą około 30% kalorii pochodzących z tłuszczu. Wskazane jest włączenie do diety dużej ilości owoców i warzyw. Trzy główne posiłki powinny zapewnić równomierny rozkład zalecanego dziennego spożycia białka, węglowodanów i tłuszczu.

Nie wykazano, aby dawki orlistatu większe niż 120 mg podawane trzy razy dziennie były bardziej skuteczne. Już w 24-48 godzin po leczeniu orlistat powoduje zwiększenie ilości tłuszczu w kale. Poziom tłuszczu w kale często wraca do poziomu sprzed leczenia w ciągu 48-72 godzin od odstawienia leku.

Niektóre populacje pacjentów

Dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z upośledzoną czynnością nerek lub wątroby nie byli badani pod kątem wpływu orlistatu.

Nie ma zaleceń dotyczących stosowania leku Xenical u dzieci.

OVERDOSAGE

Co należy zrobić w przypadku przedawkowania leku Xenical?

W badaniach z udziałem uczestników o prawidłowej masie ciała i otyłych, stosujących dawki orlistatu do 800 mg raz na dobę i do 400 mg trzy razy na dobę przez 15 dni, nie obserwowano istotnych działań niepożądanych.

Dodatkowo osobom otyłym podawano dawki 240 mg trzy razy dziennie przez okres sześciu miesięcy. Większość przypadków przedawkowania orlistatu po wprowadzeniu do obrotu nie miała żadnych działań niepożądanych lub miała działania niepożądane porównywalne do zgłaszanych z zatwierdzonym dawkowaniem.

W przypadku dużego przedawkowania orlistatu, wskazane jest monitorowanie pacjenta przez 24 godziny. Na podstawie badań klinicznych i badań na zwierzętach nie przewiduje się, aby właściwości hamujące lipazę orlistatu powodowały ogólnoustrojowe działania niepożądane, które nie są szybko odwracalne.

KARMIENIE PIERSIĄ I PRZYZNAWANIE

Czy można kupić Xenical online w Polsce w okresie karmienia piersią lub ciąży?

 • Orlistat nie ma dowodów klinicznych w ciążach, które były narażone.
 • W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy.
 • Kobiety w ciąży powinny otrzymywać lek tylko z zachowaniem ostrożności.
 • Orlistat nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy przechodzi do mleka matki.

UŻYTKOWANIE MASZYN I PROWADZENIE POJAZDÓW

Wpływ leku Xenical na zdolność do obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów

Na zdolność do obsługi maszyn lub prowadzenia pojazdów Xenical nie ma wpływu.

PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy niewłaściwie jest kupić Xenical w Polsce?

 • nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą lub substancję czynną
 • zespół uporczywego niedożywienia.
 • cholestaza.
 • karmienie piersią.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

Jakie informacje są potrzebne przed zastosowaniem leku Xenical?

 • W badaniach klinicznych osoby z cukrzycą typu 2 straciły mniejszą masę ciała po przyjęciu orlistatu niż uczestnicy bez cukrzycy. Ścisłe monitorowanie może być konieczne w przypadku stosowania leków przeciwcukrzycowych podczas przyjmowania orlistatu.
 • Nie jest wskazane łączne podawanie orlistatu i cyklosporyny.
 • Pacjentów należy zachęcać do przestrzegania zaleceń dietetycznych.
 • Jeśli orlistat jest stosowany w połączeniu z dietą wysokotłuszczową (np. ponad 30% kalorii z tłuszczu = ponad 67 g tłuszczu w diecie 2000 kcal/dobę), prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego może się zwiększyć. Trzy główne posiłki powinny zapewnić równomierne rozłożenie zalecanego dziennego spożycia tłuszczu. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego może się zwiększyć, jeśli orlistat jest przyjmowany z posiłkiem o dużej zawartości tłuszczu.
 • W przypadkach stosowania leku Xenical obserwowano krwawienie z odbytu. Lekarze przepisujący leki powinni prowadzić dalsze badania, jeśli objawy są ciężkie i (lub) utrzymują się.
 • Aby uniknąć potencjalnego niepowodzenia doustnych środków antykoncepcyjnych, które może wystąpić w przypadku ciężkiej biegunki, Wskazane jest stosowanie drugiej formy antykoncepcji.
 • Gdy pacjenci stosują jednocześnie doustne antykoagulanty, należy uważnie monitorować parametry krzepnięcia.
 • Podczas stosowania orlistatu może wystąpić hiperoksaluria i nefropatia szczawianowa, czasami prowadząca do niewydolności nerek. Pacjenci z niedoborem objętości i (lub) leżącą u podstaw przewlekłą chorobą nerek są narażeni na zwiększone ryzyko.
 • Czasami może wystąpić niedoczynność tarczycy i/lub jej zła regulacja. Lewotyroksyna i/lub sole jodu mogą być gorzej wchłaniane, choć nie jest to proces.
 • Pacjenci z chorobami przeciwpadaczkowymi: Orlistat może rozregulować terapię przeciwdrgawkową poprzez zmniejszenie wchłaniania leków przeciwpadaczkowych, co może spowodować wystąpienie drgawek.
 • Antyretrowirusy na HIV: Orlistat może zmniejszać wchłanianie leków przeciwretrowirusowych HIV, co może pogorszyć ich zdolność do leczenia HIV.

INTERAKCJE

Jakie leki, substancje chemiczne lub pokarmy mogą potencjalnie zakłócić działanie Xenicalu?

Cyklosporyna

W badaniu interakcji lekowych stwierdzono, że podawanie orlistatu z cyklosporyną zmniejszało stężenie antybiotyku w osoczu. W związku z tym skuteczność immunosupresyjna może być zmniejszona.

Dlatego nie zaleca się stosowania tego połączenia. Jeśli takie jednoczesne stosowanie jest konieczne, osoby otrzymujące cyklosporynę powinny mieć bardziej regularnie monitorowane stężenie cyklosporyny we krwi przed i po dodaniu orlistatu do ich schematu. Należy monitorować stężenie cyklosporyny we krwi do czasu jego stabilizacji.

Acarbose

Nie są dostępne badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy orlistatem i akarbozą, dlatego nie należy ich stosować razem.

Doustne leki trombolityczne

Należy monitorować poziom międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR), jeśli orlistat jest stosowany z warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Leczenie orlistatem może potencjalnie zmienić wzór wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K).

W badaniach klinicznych większość pacjentów przyjmujących leki oparte na orlistacie przez okres do czterech lat utrzymywała poziom witamin A, D, E i K w osoczu, a także beta-karotenu, w granicach normy. Pacjentów stosujących diety kontrolujące masę ciała należy zachęcać do spożywania różnorodnych owoców i warzyw, a suplementacja multiwitaminowa może być opcją pozwalającą na utrzymanie optymalnego spożycia składników odżywczych. Jeśli zalecana jest multiwitamina, należy ją przyjąć co najmniej dwie godziny po przyjęciu orlistatu lub przed pójściem spać.

Amiodaron

U kilku zdrowych uczestników otrzymujących orlistat z terapią amiodaronem stwierdzono niewielkie zmniejszenie stężenia leku w osoczu po podaniu pojedynczej dawki. Znaczenie terapeutyczne tego efektu u osób leczonych amiodaronem nie jest jeszcze jasne, ale w pewnych okolicznościach może on nabrać znaczenia klinicznego. Zwiększony poziom monitorowania klinicznego i EKG jest wymagany u osób stosujących amiodaron z innym lekiem.

Odnotowano napady drgawek u osób stosujących jednocześnie orlistat i leki przeciwpadaczkowe, takie jak walproinian i lamotrygina, których interakcji nie można wykluczyć jako przyczyny. Dlatego ważne jest monitorowanie tych osób pod kątem ewentualnych zmian w częstości i (lub) intensywności napadów.

Niekiedy może wystąpić niedoczynność tarczycy i/lub zła regulacja pracy tarczycy. Lewotyroksyna i (lub) sole jodu mogą być gorzej wchłaniane, chociaż to nie jest proces.

Istniały sporadyczne doniesienia, że u wcześniej dobrze kontrolowanych osób wystąpiło zmniejszenie skuteczności leków przeciwretrowirusowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych (w tym litu) i benzodiazepin podczas rozpoczynania stosowania orlistatu. Dlatego leczenie orlistatem należy rozpocząć dopiero po dokładnym rozważeniu potencjalnych skutków u tych osób.

Nie ma żadnych interakcji

Nie odnotowano interakcji z systemem terapeutycznym żołądkowo-jelitowym (GTS) nifedypiny, nifedypiną o powolnym uwalnianiu, sibutraminą, biguanidami, digoksyną, fibratami, fluoksetyną, losartanem, fenytoiną, fenterminą, pravastatyną lub alkoholem. Indywidualne badania interakcji lekowych wykazały, że nie ma takich interakcji.

Indywidualne badania interakcji lekowych wykazały, że nie ma interakcji pomiędzy orlistatem a doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. Jednak orlistat może nieumyślnie zmniejszyć dostępność doustnych środków antykoncepcyjnych i w rzadkich przypadkach doprowadzić do niechcianej ciąży. W przypadku ciężkiej biegunki należy stosować dodatkową antykoncepcję.

WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI

Orlistat 120 miligramów jest zawarty w każdej twardej tabletce.

WYDARZENIA

Co znajduje się w kapsule

 • celuloza w postaci mikrokrystalicznej (E460)
 • glikolan skrobi sodowej (typ A)
 • powidon (E1201) (E1201)
 • talk z laurylosiarczanem sodu
 • żelatyna
 • indigotyna (E132) (E132)
 • Dwutlenek wolframu (E171)
 • stosowanie spożywczej farby drukarskiej (czarny tlenek żelaza, stężony roztwór amonu, wodorotlenek potasu, lakier, glikol propylenowy)

PRZECHOWYWANIE I DATA WAŻNOŚCI

 • Czas trwania: 36 miesięcy
 • Nie należy przechowywać blistrów w temperaturze powyżej 25°C. Aby chronić lek przed wilgocią i światłem, należy przechowywać blister w oryginalnym opakowaniu.
 • Nie należy przechowywać fiolek w temperaturze powyżej 30°C. Aby zachować suchość, trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty.